Caravanstalling H. van der Weerden

Stallings-overeenkomst

De directie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor diefstal en schade, op welke wijze dan ook toegebracht aan de in de stalling geplaatste eigendommen. Zij adviseert U dan ook voor een zo ruim mogelijke schadedekking zorg te dragen.

Zonder stallingsbewijs kan uit de stalling niets worden meegegeven.

Graag vroegtijdig bericht voor halen en brengen (3 dagen), liefst tussen 17.00 en 20.00 uur. Melden aan het woonhuis.

Zondag, Dinsdag en Donderdag gesloten. Buiten deze dagen alleen op afspaak.

Naamkaart binnen boven trekhaak en gasflessen mee naar huis nemen.

Wij behouden ons het recht voor Uw gestalde eigendommen eventueel in een van onze elders staande loodsen onder te brengen.

Betaling bij begin van de stallingsperiode te voldoen.